Tips til god markedsføring på sosiale medier

12.07.2021


I dag lever de fleste like mye på sosiale medier som i den virkelige verden. En kommer ikke unna sosiale medier i dagens samfunn, og en bør ikke snu seg vekk, men heller innse at sosiale medier er minst like viktig som tradisjonell markedsføring. I tillegg kan det være ti ganger mer kostnadseffektiv enn tradisjonell markedsføring. Dette forutsetter imidlertid at det gjøres riktig. Om du er en liten eller stor bedrift spiller ingen rolle. Markedsføring på sosiale medier er en plattform alle har tilgang til og nytte av.


Her er noen tips på veien mot en vellykt markedsføring på sosiale medier.


  • Sjekk nåværende status

En god start på veien mot å lykkes innen markedsføring er å kartlegge din nåværende status. Gå nøye gjennom dine tidligere aktiviteter i de sosiale mediene du er til stede i, og se på hvilken effekt aktiviteten har hatt. Har du brukt noen sosiale medier mer enn andre? Kan det være noen du har glemt? Det er fort gjort for mange bedrifter å miste oversikten over hvilke kanaler de er representert i. Dette kan ha med å gjøre at ansatte har sluttet eller at en har begynt litt på en kanal, men mistet interessen. Før du kommer i gang med nye aktiviteter bør du sjekke hvilke sosiale medier du er representert i, hvem som er målgruppen på i det ulike kanalene og hvordan du ligger an i forhold til konkurrentene.


  • Velg strategi

En ting er å begynne med noe, men en annen ting er å ha en plan på det man gjør. Hvordan skal du bruke sosiale medier og hva er målet ditt? Målet vil alltid variere fra bedrift til bedrit, er det mersalg du er ute etter eller kan det være mer klikk, likes, sponsorer eller penger som du er ute etter. For alle disse vil det være avgjørende å ha et tydelig mål før du tenker strategi. Hva som er den beste strategien for deg, er det neppe noen fasit for, men det er en viktig del av markedsføringen. Har du mange kanaler som du er aktiv på, så legg opp en plan der du har kontroll på hva som skal postes og når det skal publiseres.


  • Hvem snakker du til?

Det er du selv som skjenner bedriften og ditt produkt best, og du vet som oftest hvem som er dine interessenter. Når du lager en strategi for dine nye innhold så tenk på én målgruppe. Vær så spesifikk som mulig og tenk både på kjønn, alder bosted og hobby. Driver du kun lokalt så vil du ha andre forutsetninger for din markedsføring enn de som drive landsdekkende, men for målgrupper so er det mange av det samme prinsippa som gjelder. Når du publiserer noe så bør du vurdere om dette kan være interessant for de du publiserer mot.


  • Personlig

Hva skiller deg ut fra mengden og hva gjør deg og din bedrift unik? De fleste bedrifter er på sosiale medier, og det er derfor viktig med et unikt innhold som for folk til å følge deg. Vær personlig og vis at det er en genuine personer som står bak kontoene dine på sosiale medier. Ikke vær redd for å bruke hverdagsspråk og våg å skille deg ut. Tenk kreativt og gjør det på din måte. Det er viktig å hente inspirasjon, men prøv å lage innhold som gjenspeiler deg din visjon.


  • Tenk kvalitet

Når du publiserer noe så bør du tenke: «Vil dette være interessant for mine følgere?» Er det noe nytteverdi eller skaper det noe engasjement i det du publiserer? Vist du greier å skape følelser, enten det er glede, sorg, sinne, tilfredshet, humor, eller liknende så har du nok truffet bra. Ikke bare legg ut noe for å ha noe å publisere. Bruk gjerne humor og still spørsmål som engasjerer og skaper diskusjon.


  • Riktig plattform

På de ulike kanalene så finnes det ulike mennesker. På Instagram og Snapchat vil du finne mange unge, mens på Facebook har du kanskje lagt merke til at den eldre generasjon tar over. Det vil då være viktig å publisere innhold på den plattformen kundegruppen din bruker mest, og tilpasse innholdet etter hvem du snakker med.


  • Følg med og optimaliser innhold

I dag skjer det endringer hele tiden i den digitale verden og det vil være viktig å holde seg oppdatert på nye trender og funksjoner. Får Facebook en ny oppdatering så bør du teste ut de nye funksjonene. Det kan ofte være tidskrevende, men du vil få mye igjen av å ha kontroll på det nye som kommer av endringer.


  • Publiseringsplan

Lag en plan for markedsføringen å sosiale medier. Når du vet hvilke kanaler du skal bruke, så bør du lage en publiseringsplan. Bestem deg for hva du skal publisere, når du skal publisere og hvor det skal publiseres. Gjør du dette vil du spare tid og ha bedre kontroll på det som er publisert, og du kan ha en større mulighet til å følge opp innleggene.